Murupolku

Vastuullisuus 2021

Vastuullisuus

© GettyImages/PeopleImages

Koristeellinen kuva.

Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Kehyksen vastuullisuudesta raportoimiselle muodostavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Fimea on tunnistanut toiminnastaan neljä YK:n Agenda 2030 kestävää kehitystä tukevaa tavoitetta.